aprs.no

APRS-IS tjeneste

NRRLs karttjeneste tilbyr også en APRS-IS tjeneste. Den er tett knyttet til karttjenesten og den tar bare inn trafikk fra Norden. Norske igater og kartvisnings-programmer kan kople seg opp mot denne tjenesten, noe som særlig kan anbefales hvis disse brukes i sambandstjeneste. Fordeler er:

  • Fysisk nærhet til vår egen karttjeneste. Dette (sammen med at trafikken er avgrenset til Norden), gjør at pakker går korteste mulige vei til karttjenesten. Det betyr rask visning på karttjenesten og at sjansen for feil minimaliseres.
  • En (teoretisk) mulighet for, i spesielle situasjoner, å hindre at visse typer nødsambandstrafikk blir tilgjengelig for alle eller sendes utenlands. Alternativet er at alt går verden rundt.

Alternativet (Tier-2 tjenesten) med “rotate” DNS gir høy sannsynlighet for å finne en APRS-IS tjener som er oppe og kjører og har kapasitet, men til gjengjeld vet du aldri hvor trafikken går og den vil typisk gå gjennom mange noder før den kommer tilbake til kartvisningstjenesten. Du har heller ingen garanti for at det ikke er en annen feil med tjeneren som gjør at du ikke får trafikk derfra, eller at deler av verden er utelatt. Tro meg, det skjer.

Du kan benytte:

  • is1.aprs.no - (NRRL-1) primært port 14580 pluss noen andre porter med predefinerte filtre.

is1.aprs.no er koplet opp mot norway.aprs2.net (Tier-2 nettverket) og all innkommende trafikk vil med stor sikkerhet bli tilgjengelig for resten av verden. Og APRS data fra norden vil bli tilgjengelig for oss.

Andre norske APRS-IS tjenester:

  • norway.aprs2.net - (T2NORWAY) Det norske bidraget til Tier-2 tjenesten. Drives av LA1FTA. Mo i Rana.
aprsis.txt · Last modified: 2020/08/05 13:15 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5