aprs.no

Karttjenesten i en iframe

Denne siden er utdatert. Det har vært liten interesse for denne ideen og jeg har ikke kapasitet til å gjøre alt selv, så jeg har gitt opp. Det jobbes for øvrig med en ny klient hvor ting gjøres på en noe annen måte.

aprs.no kan 'innbakes' i din egen webside ved hjelp av IFRAME (eller FRAMESET). Det er mulig å få fram en noe tilpasset variant som bruker mindre plass av skjermbildet til toppmenyen samt at referanseboksen nederst til høyre ikke vises i utgangspunktet (kan imidlertid lett tas fram). Det meste skal være der, men for at alle funksjoner skal være synlig og tilgjengelig, bruk fullskjermversjonen.

Betingelser for bruk : At du på samme side nevner hvor karttjenesten kommer fra og har ei synlig lenke direkte til fullskjermversjonen. Tjenesten må ikke brukes på en måte som er i strid mot formål og bruksvilkår. Det oppfordres til å eksperimentere med dette og dele eventuelle tekniske løsninger basert på aprs.no (åpen kildekode).

Tjenesten kan inkluderes i din webside med en iframe tag f.eks. slik:

<iframe src="http://kart.aprs.no/?iframe=true">
Karttjeneste: <a href="http://kart.aprs.no">aprs.no</a>

eksempel I tillegg til dette, kan det være nødvendig å sette ønsket størrelse på rammen (f.eks. vha CSS) og fylle på med annet innhold. Endel CMS'er og Wikier har for øvrig egne konstruksjoner som hjelper deg å inkludere iframes som dette.

URL Parametre

Applikasjonen husker kartvalg, kartutsnitt og filtervalg. Det du gjør i fullskjermversjonen (inkludert innlogging) kan være synlig i iframe versjonen og omvendt. For første gangs brukere, er det mulig å sette “default” innstillinger ved hjelp av URL parametre:

  • uid: Et navn eller kode som du finner på selv, for å skille denne instansen av applikasjonen fra andre slik at innstillinger bruker gjør andre steder, ikke gjelder her, og omvendt.
  • view: Kartutsnitt tilsvarende toppmenyen. Alternativene (på aprs.no) er 'finnm', 'ntroms', 'tromso', 'mtroms', 'ofoten', 'salten', 'helg', 'ntrond', 'strond', 'moreroms', 'sognf', 'hordal', 'rogal', 'agder', 'tele', 'hardanger', 'oslofj', 'osloaker', 'hedopp'.
  • filter: Filter på hva som vises av APRS info. Alternativene (på aprs.no) er 'alle', 'track', 'le', 'infra', 'ainfra', 'moving'.
  • findcall: Prøver å finne stasjon med det angitte kallesignal og sentrere dennes posisjon i kartet. Prøver først eksakt match. Deretter første treff hvor kallesignalet (uten SSID) inngår.
  • track: Som 'findcall', men i tillegg vil auto-sporing bli slått på for det angitte kallesignal
  • gotopos: Gå til angitt posisjon. Parametre: longitude, latitude (desimalgrader, adskilt med komma). Se også gotoPos i Javascript API.
  • scale: Zoom kartet til nærmeste tilgjengelige målestokk over den angitte. '1000' betyr 1:1000.
  • Det er også mulig (i stedet for 'view') å bruke parameterne zoom, lat, lon og layers fra permalinken (pek på 'link to this view'). Vær obs på at når zoom, lat og lon brukes sammen, overstyrer disse brukerens tidligere valg. layers kan brukes uavhengig.

Eksempel: Hvis du vil zoome til posisjonen til LA7ECA, bruk denne URL.

http://kart.aprs.no/?iframe=true&uid=XXYYZZ&findcall=LA7ECA

De parametrene som er beskrevet her kan gjerne også brukes i en fullskjermsversjon. F.eks. hvis du vil legge ut lenke til en kartside som “sporer” en bestemt stasjon.

Javascript API

Det er mulig å kalle funksjoner i en slik iframe fra websiden som den inngår i. Eller kanskje fra et annet nettleservindu eller et annet sted? Se egen demoside for dette. Det tilbys et enkelt programmeringsgrensesnitt for Javascript. Inkluder følgende fil:

<script type="text/javascript" src="http://aprs.no/Aprs/iframeApi.js">
</script>

Da får du tilgang til følgende funksjoner:

polaricApi(iframeid,serverdomain) returnerer et objekt som kan kalles med funksjonene nedenfor. Disse vil bli rettet til den iframe du har angitt ( det er mulig å ha flere på samme side). Argumenter: iframeid - navn (id-tag) på iframe for polaric server kjører. serverdomain - domene hvor karttjenesten kjører. Må være det samme som du har brukt i iframe (typisk 'http://kart.aprs.no ').
init_polaric(iframeid,serverdomain Kan brukes i stedet for polaricApi funksjonen. Du vil da automatisk få et objekt med navn polaric.
polaric.findItem(id,show) Finn stasjon eller objekt med angitt kallesignal eller id. show: vis popup vindu med info
polaric.gotoUtm(zone,easting,northing) Gå til angitt UTM posisjon.
polaric.gotoPos(longitude,latitude) Gå til angitt posisjon.
polaric.selectMap(id) Velg kartutsnitt tilsvarene menyen på toppen eller view URL parameter.
polaric.selectProfile(name) Velg filter profil
polaric.zoomIn() Zoom et nivå inn.
polaric.zoomOut() Zoom et nivå ut.
polaric.zoomScale(s) Zoom til angitt målestokk. Kan gjerne kombineres med findItem().
polaric.labelUp() Øk skriftstørrelsen for labels.
polaric.labelDown() Minsk skriftstørrelsen for labels.
polaric.searchItems(filter,divid) Søk stasjoner eller objekter med angitte søkestreng. Presenterer søkeresultatet som en HTML tabell som plasseres i et div element med id=divid.
polaric.searchNames(filter,divid) Søk i kartverkets navnedatabase. Presenterer søkeresultatet som en HTML tabell som plasseres i et div element med id=divid.
polaric.xmlPoints(divid) Vis liste over de objekter/stasjoner som vises på gjeldende kartutsnitt. Presenter resultatet som en HTML tabell som plasseres i et div element med id=divid.
polaric.subscribe(event,callback) Abonner på asynkron notifikasjon fra PS. Oppgi navn på event og en funksjon som kan håndtere denne. Events som tilbys er: XMLOVERLAY_LOAD (når objekter på kartet endres) og MAP_EXTENTS_CHANGED (når kartutsnitt endres).

Dette gjelder aprs.no og ellers Polaric Server fra og med versjon 1.0.7 og 1.1. Flere API funksjoner kan lages ved behov. Jeg er åpen for forslag.

73 LA7ECA


iframe.txt · Last modified: 2020/01/31 19:57 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5