aprs.no

Bruk av tags (nøkkelord) på karttjenesten

På hvert enkelt sporingsobjekt kan det settes tags (nøkkelord). Dette kan skje automatisk eller man kan gjøre det manuelt. Tags kan være til hjelp når man skal søke og finne objekter i kartet eller de kan brukes til å styre hvordan objekter skal vises i kartet. Se en mer generell introduksjon til tags her.

Brukere som har “SAR” tilgang kan legge inn tags på objekter. Man høyreklikker på objektet og velger “Manage tags..” i menyen. Da får man opp et vindu hvor man ser hvilke tags som er satt og med mulighet for å legge til eller fjerne tags.

Søk på nøkkelord

Man kan søke etter objekter. Der kan man bruke fritekst og/eller nøkkelord. Bildet nedenfor viser eksempel på et søk på nøkkelordet 'SAR' hvor man får opp en liste over objekter hvor denne tagen er satt (klikk på objektet i lista for å finne det i kartet). Man kan krysse av på flere tags og det er en konjunktiv kombinasjon. Altså hvis du krysser av på SAR og APRS vil du bare få treff på objekter som har begge disse nøkkelordene satt.

Tags og visningsprofiler

Den viktigste bruken av tags er å styre hvilke objekter som skal vises på kartet og eventtuelt hvordan disse skal vises. Det er opp til den som drifter en Polaric Server å sette opp hvilken virkning de ulike tags har ved hjelp av filter profil skript. Karttjenesten har satt opp et sett med profiler som man kan velge fra i en meny. Alt etter hvilken profil man har valgt, vises ulike ting i kartet (eller de vises på ulik måte). Hvis du er pålogget får du flere alternativ.

I sporingsoppdrag er de mest aktuelle profilene “Sporing 1” som er synlig for alle og “FORF sporing” som er laget med tanke på samhandling mellom FORF organisasjoner og som krever pålogging. Den siste profilen i menyen viser alle AIS data fra Kystverket og dette er svært mye data. Vi ønsker f.eks. å kunne velge ut de mest relevante AIS fartøyene og kombinere dem med de mest relevante APRS objektene.

Det er mulig. Du legger kanskje merke til at hvis du er pålogget viser “Sporing 1”og “FORF sporing” utvalgte AIS fartøyer. Dette styres av tags som til dels blir satt automatisk av systemet. Det er altså også mulig å sette tags manuelt.

Tenk deg et redningsoppdrag hvor det deltar landbaserte mannskaper med APRS trackere, pluss enkelte båter som har AIS. Vi ønsker å vise et situasjonsbilde hvor de relevante objektene er med men helst ikke så mye mer. Et godt utgangspunkt er da å velge “FORF sporing”. Hvis nøkkelordet “SAR” er satt, vil objektet vises her. Objekter som åpenbart er knyttet til redningstjeneste er automatisk med. Vi kan manuelt sette “SAR” tag på flere objekter ved behov. Hvis man f.eks. har rekvirert en båt til oppdraget kan man gå tl “AIS” profilen, klikke på den aktuelle båten og sette tag “SAR” for at den skal vises i profil “FORF sporing”.

Oppsummering av aktuelle tags

For at dette skal fungere er det nødvendig å kjenne hvilke tags som brukes til hva. Noen tags blir satt automatisk av systemet og er de satt på den måten kan de (i gjeldende versjon) ikke “skrus av” manuelt.

  • “SAR”. Denne tag gjør at objektet vises i profilen “FORF sporing”. Objekter som er knyttet til redningstjeneste. Redningsskøyter, kystvakt, ambulanser, Røde kors og APRS stasjoner med “LE” kallesignal får automatisk denne tag.
  • “track”. Objekter med denne tag vises i “Sporing 1” profilen. AIS fartøy knyttet til redningstjeneste får automatisk denne tag, men vises kun hvis du er logget på.
  • “OPEN”. Hvis denne tag er satt vil objektet vises for alle. Også de som ikke er logget på. Hurtigruteskipene får automatisk satt “track” og “OPEN” tagen slik at alle kan se dem.
  • “longtrail”. Et hint om at “sporlogg” skal være ekstra lang.
  • “RKH”. Data kommer fra Røde Kors sitt APRS system.
  • APRS”. Settes automatisk for APRS type data. Se mer info om sub-tags som kan si noe om spesielle typer objekt (infrastruktur, telemetri, osv).
  • “AIS”. Settes automatisk for AIS type data. Se mer info om sub-tags som kan si hva slags type fartøy det er.
karttjenesten/tags.txt · Last modified: 2021/10/16 17:24 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5