aprs.no

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

karttjenesten:tags [2020/01/31 20:05]
127.0.0.1 external edit
karttjenesten:tags [2021/10/16 17:24] (current)
la7eca [Bruk av tags (nøkkelord) på karttjenesten]
Line 1: Line 1:
 ====== Bruk av tags (nøkkelord) på karttjenesten ====== ====== Bruk av tags (nøkkelord) på karttjenesten ======
- 
-{{  :​karttjenesten:​tags.1.png?​nolink&​389x282}} 
  
 På hvert enkelt sporingsobjekt kan det settes tags (nøkkelord). Dette kan skje automatisk eller man kan gjøre det manuelt. Tags kan være til hjelp når man skal søke og finne objekter i kartet eller de kan brukes til å styre hvordan objekter skal vises i kartet. Se en mer [[:​tags|generell introduksjon til tags her]]. På hvert enkelt sporingsobjekt kan det settes tags (nøkkelord). Dette kan skje automatisk eller man kan gjøre det manuelt. Tags kan være til hjelp når man skal søke og finne objekter i kartet eller de kan brukes til å styre hvordan objekter skal vises i kartet. Se en mer [[:​tags|generell introduksjon til tags her]].
  
-//SAR//// brukere// kan legge inn tags på objekter. Man høyreklikker på objektet og velger //"Tags (nøkkelord)"// i menyen. Da får man opp et vindu hvor man kan //krysse av// hvilke tags som skal være satt på objektet. Det er også mulig å lage ny tag (hvis man ikke finner noe som passer).+//B////rukere// som har "​SAR"​ tilgang ​kan legge inn tags på objekter. Man høyreklikker på objektet og velger //"Manage tags.."// i menyen. Da får man opp et vindu hvor man ser hvilke tags som er satt og med mulighet for å legge til eller fjerne tags. 
 + 
 ===== Søk på nøkkelord ===== ===== Søk på nøkkelord =====
  
karttjenesten/tags.txt · Last modified: 2021/10/16 17:24 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5