aprs.no

Offline bruk av Polaric Server

Det er mulig å bruke kartserveren offline (ikke forbindelse med internett) hvor man bruker en radio for APRS data og kart lagres lokalt. Kartbilder blir i utgangspunktet hentet fra kartverkets servere og cachet/lagret lokalt slik at du ikke nødvendigvis trenger å hente dem fra kartverket neste gang. Dette kan utnyttes. Det er imidlertid endel ting som må klaffe for at dette skal fungere for offline bruk i praksis.

En utfordring kan også være å få startet kartserveren online og hentet de kartene man trenger, når man samtidig har det travelt med å komme ut på oppdrag. Det er lurt å øve på denne prosedyren, eventuelt sørge for at man har kart for de mest aktuelle områdene på forhånd.

Installasjon

Det anbefales å installere kartserveren på Debian “Buster” eller “Bullseye” Linux distro slik at man får mapcache versjon 1.10 eller seinere (som har en viss støtte for offline bruk).

Mapcache innstillinger og oppdatering

Mapcache er en komponent som henter, tilpasser og cacher (lagrer) kartbilder. Innstillingene for denne ligger i /etc/polaric-webapp/mapcache.xml. Denne er i utgangspunktet satt opp for noen av kartverkets tjenester og setter en gyldighetstid for cachen på 60 dager (2 måneder). Denne kan endres. Du finner denne innstillinga to steder under <tileset>:

<auto_expire>5184000</auto_expire>

Auto_expire er antall sekunder før mapcache vil prøve å hente kartbildet på nytt. Hvis du endrer dette til 0 vil gyldighetstida bli satt til uendelig. Dette anbefales hvis du har en eldre versjon av mapcache. Hvis du versjon 1.4 eller seinere av mapcache vil den (hvis kartbildet har gått ut på dato) prøve å hente det på nytt og hvis det feiler, bruke det som er i cache fra før. Kartverket oppdaterer kartene og derfor er det greit å oppdatere cachen en gang i blant (når kartserveren er online).

Innsamling av kartbilder

Det er viktig å ha alle kartbilder for det aktuelle området i cachen før man tar kartserveren med på et oppdrag hvor den er offline. Her er framgangsmåten:

  1. Start med å tømme nettleserens cache.
  2. Gå inn på de områdene du vil ha i kartet. Vent på at kartbildene vises. Zoom og dra kartet slik at du får med alle zoom-nivåene og områdene du trenger (begynn gjerne med det ytterste zoom-nivå, vis alle kartbilder for området du vil ha før du zoomer inn til neste nivå).
  3. offline (se nedenfor) og tøm nettleserens cache igjen.
  4. Gå inn på de samme områdene i kartet og sjekk om du får opp kartbildene. Der ønskede kartbilder eventuelt mangler (rosa felt i stedet for kart), gå online slik at kartbildene blir hentet inn.
  5. Gjenta prosedyren til du har hentet inn de kartene du trenger.

Å gå "offline"

Dette gjør man når kartserveren ikke har tilgang til internett (slik at den ikke når aprs-is eller kartverkets servere). Den kan imidlertid være på et LAN og nå andre maskiner på dette nettet eller (mer aktuelt) andre maskiner på dette nettet kan nå kartserveren. Dette er ikke så uvanlig i et KO på et innsatssted under en aksjon. En kan eventuelt ha tilgang til internett men med en så treg linje at man i praksis bør opptre som om man var offline.

Det som skjer når kartserveren er på et LAN som ikke er på internett, når en prøver å vise kart, er at ting kan gå veldig tregt. Deler av systemet ser ut til å henge. Dette skyldes at mapcache/kartserveren prøver å hente inn kartbilder men får ikke respons fra eksterne servere. I slike situasjoner ønsker vi å sette systemet i offline modus. Polaric-webapp versjon 2.0.3 eller nyere tilbyr følgende kommandoer for å sette systemet i offline og online modus:

polaric-offline
polaric-online

I offline modus vil kartserveren (mapcache) få respons med en gang om at den eksterne tjenesten ikke er tiljgengelig.

Avanserte innstillinger

I utgangspunktet bruker polaric-offline kommandoen iptables for å “blokkere” utgående HTTP/HTTPS forbindelser (gir responsen icmp-port-unreachable). Hvis man på samme maskin som kartserveren har andre programmer som skal bruke HTTP tjenester på lokalnettet, eller hvis maskinen bruker iptables til andre ting, er det nødvendig å gjøre noen justeringer.

Du kan selv definere hva polaric-offline og polaric-online kommandoene gjør ved å lage følgende shellskript (bash):

/etc/polaric-webapp/offline.sh
/etc/polaric-webapp/online.sh

Her kan du ved hjelp av iptables eller lignende sette opp systemet slik du vil ha det i hhv offline og online modus.

polaric_offline_no.txt · Last modified: 2021/10/31 11:08 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5