aprs.no

Sporing med Smarttelefon

Smarttelefoner (og nettbrett) har vanligvis innebygget GPS. Disse kan brukes som trackere og bruke mobilt internett for å formidle data. Det er et par ting som er verdt å tenke på:

  • Mobilt internett medfører endel signalering. Det er ikke alltid mobiltelefonnettet i et område har kapasitet til et stort antall slike telefoner samtidig. I en krisesituasjon kan nettets kapasitet i innsatsområdet være rammet og det er alltid lurt å ha alternativer.
  • Ved bruk av GPS og mobilt internett bruker telefonen mer batteri enn ellers. Batteriet kan fort bli tomt.
  • Bruk av mobilt internett er ikke nødvendigvis gratis. Unngå ubehagelige overraskelser på telefonregninga.

Når dette er sagt, smartelefonsporing kan være et supplement til VHF trackere i f.eks. byområder, f.eks. i en tidlig fase i et oppdrag.

Applikasjon

På telefonen installeres en app som kan fungere som en APRS tracker. For Android telefoner anbefales AprsDroid. Den kan brukes på radio (via lyd-utgangen eller bluetooth TNC), eller knytte seg opp mot en APRS-IS server eller tilsvarende på internett. Den støtter “smart beaconing” og kan vise posisjoner på et kart (Google maps). Første gangs oppsett kan være litt komplisert, men så snart det er på plass er den lett å bruke. Jeg regner det for sannsynlig at det finnes minst en tilsvarende app for iPhone/iOS.

Det vurderes også å lage tracker-funksjonalitet i Polaric Droid appen og eventuelt en web-URL (HTML5 basert) med tracker-funksjonalitet. Den vil i såfall være mer spesialtilpasset den type bruk som beskrives her.

APRS-IS og karttjeneste

Det er satt opp en separat (APRS-IS) tjeneste for smarttelefon-sporing. Denne er helt atskilt fra radioamatørenes vanlige APRS-IS nett, og dermed kan vi tillate brukere som ikke er lisensierte radioamatører. Trafikk fra denne vil i utgangspunktet kun bli vist på aprs.no. Bruk port 15580aprs.no og ellers de innstillinger som brukes mot APRS-IS (filter, verifiseringskode). OBS: Dette gjelder smarttelefoner som brukes som trackere. Kartservere/klienter skal normalt ikke bruke denne og det skal i såfall gjøres kun etter avtale med kartmanager!

Lisensierte radioamatører kan bruke den vanlige APRS-IS tjenesten (port 14580) men da skal det brukes kallesignal som er gyldig for bruk på amatørradio.

Tildeling av tilgang

Hver smarttelefon som skal spores skal tildeles hver sin unike ID (tilsvarende kallesignal). Det må også utstedes en verifiseringskode for hver slik ID på samme måte som ved bruk mot APRS-IS. Verifiseringskoden skal hindre uautorisert tilgang i den forstand at framgangsmåten for å generere denne koden ikke er vidt tilgjengelig. Tilgang (ID + verifiseringskode) tildeles av sambandsgrupper i NRRL og/eller av manager for karttjenester. Grupper tildeler ID etter følgende skjema.

Prefiks “0”. Deretter gruppas LE-prefiks (men hvor “LE” er tatt bort), og deretter et tall på tre siffer som deles ut fortløpende. Ei gruppe som bruker LE prefix LE1A vil da dele ut IDer slik: “01A001”, “01A002”, osv. Det er gruppas ansvar å holde oversikt over hvilke ID som er tildelt hvem og at ikke samme ID blir tildelt flere enn en bruker. Når ID er tildelt er det mulig å legge inn alias på disse i karttjenesten.

Prefiks 1, osv er reservert kartmanager.

Tilgang skal kunne inndras. Det gjøres på kartserver ved at ID legges til ei blokkeringsliste. Dette er ikke implementert pr. dags dato men kommer hvis behov. Gjenbruk av ID bør ikke skje før etter en tid og før man er sikker på at tilgangsdata er slettet der den tidligere var installert.

Personvern

Alle som får installert en app for sporing, knyttet opp mot aprs.no skal informeres om konsekvensene av å bruke denne appen og skal eksplisitt samtykke i at sporingsinformasjon blir samlet inn og publisert. Det understrekes at det er frivillig å delta i sporing og at en alltid kan velge å deaktivere appen. Brukere skal ha informasjon om hvordan sporingsappen aktiveres og deaktiveres.

Det er forbudt å spore noen mot sin vilje eller uten at de vet det!

En identifikator (som beskrevet ovenfor) sier ikke noe om hvem brukeren er. Ved bruk av “alias” skal det vises forsiktighet slik at personvern ikke blir krenket. Brukerens identitet skal ikke avsløres uten brukerens samtykke! Man kan vurdere å sette SAR modus ved bruk av mobilsporing med alias under aksjoner.

smartphone.txt · Last modified: 2020/01/31 19:56 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5