aprs.no

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2018/12/03 11:41]
la7eca [Kart- og sporingstjenesten]
start [2020/01/31 19:56]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
 ====== Kart- og sporingstjenesten ====== ====== Kart- og sporingstjenesten ======
  
-Det er behov for dokumentasjon av karttjenesten,​ tilhørende teknologi, ​og kanskje andre spørsmål rundt sporingstjenestenJeg inviterer ​interesserte til å bidra til å skrive dette, komme med tilbakemeldinger eller forslag. +Vi prøver å samle dokumentasjon ​for NRRLs kart og sporingstjeneste herVi oppfordrer ​interesserte til å bidra.
- +
-**Disse sidene trenger oppdatering. Noen som kunne tenke seg å hjelpe med dette? ** +
- +
-Se [[http://​aprs.no/​doc/​retningslinjer.sporing.pdf|Retningslinjer for NRRLs Sporingstjeneste]].+
  
 +Se gjeldende [[http://​aprs.no/​doc/​retningslinjer.sporing.pdf|Retningslinjer for NRRLs Sporingstjeneste]]. Vedtatt av sambandsteamet.
  
 ===== Karttjenesten online ===== ===== Karttjenesten online =====
  
-  * [[:terms|Vilkår ​for bruk]] ​(velkomsttekst) +  * [[:terms|Velkomsttekst,​ vilkår ​for bruk og personvernerklæring]]. 
-  * [[:mobile_use|Bruk med smarttelefon eller nettbrett]] +  * [[:karttjenesten:​tags|Bruk av tags]] (nøkkelord)
-  * [[:​iframe|Karttjeneste i en iframe ​(innbaking)]]+
   * [[:​aprsis|APRS-IS tjeneste]]   * [[:​aprsis|APRS-IS tjeneste]]
-  * [[:​smartphone|Sporing med smarttelefon']] +  * [[:​smartphone|Sporing med smarttelefon]] 
-  * [[:karttjenesten:​tags|Bruk av tags]] (nøkkelord)+  * [UTDATERT] ​[[:mobile_use|Bruk med smarttelefon eller nettbrett]] 
 +  * [UTDATERT] [[:​iframe|Karttjeneste i en iframe ​(innbaking)]]
  
  
Line 21: Line 18:
  
   * [[:​polaricserver|Polaric Server dokumentasjon]] (wiki)   * [[:​polaricserver|Polaric Server dokumentasjon]] (wiki)
-  * //​[[:​polaric_offline_no|Offline bruk av Polaric Server]]//.+  * //​[[:​polaric_offline_no|Offline bruk av Polaric Server]]// .
   * [[http://​la3t.no/​polarictracker|Polaric Tracker]] (LA3T-Tromsøgruppa av NRRL)   * [[http://​la3t.no/​polarictracker|Polaric Tracker]] (LA3T-Tromsøgruppa av NRRL)
-  * [[:​prosjekt:​tracker2|Ide til et tracker prosjekt]] 
- 
  
 ===== Andre ressurser om APRS og sporing ===== ===== Andre ressurser om APRS og sporing =====
Line 30: Line 25:
   * [[http://​www.aprs-is.net/​javAPRSFilter.aspx|APRS-IS filter]]   * [[http://​www.aprs-is.net/​javAPRSFilter.aspx|APRS-IS filter]]
   * //​**Karttjenester**://​ [[http://​aprs.fi|Google Maps APRS]]   * //​**Karttjenester**://​ [[http://​aprs.fi|Google Maps APRS]]
-  * **//​Diskusjonsforum//​** ​ : [[http://forum.aprsla.net|APRSLA forum]] (åpent for lesing) og [[http://​www.scannernytt.net|Scannernytt]] (registrerte brukere) +  * [[http://www.sartrack.co.nz/|SARTrack]]
-  * [[http://​www.aprsla.net|APRSLA.net ​]]+
  
 ====== ​  ​====== ====== ​  ​======
  
  
start.txt · Last modified: 2020/02/10 13:11 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5