aprs.no

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2018/12/03 11:41]
la7eca [Kart- og sporingstjenesten]
start [2020/02/10 13:11]
la7eca [Kart- og sporingstjenesten]
Line 1: Line 1:
 ====== Kart- og sporingstjenesten ====== ====== Kart- og sporingstjenesten ======
  
-Det er behov for dokumentasjon av karttjenesten,​ tilhørende teknologi, ​og kanskje andre spørsmål rundt sporingstjenestenJeg inviterer ​interesserte til å bidra til å skrive dette, komme med tilbakemeldinger eller forslag.+Vi prøver å samle dokumentasjon ​for NRRLs kart og sporingstjeneste herVi oppfordrer ​interesserte til å bidra.
  
-**Disse sidene trenger oppdatering. Noen som kunne tenke seg å hjelpe med dette? ** +Se gjeldende ​[[http://​aprs.no/​doc/​retningslinjer.sporing.pdf|Retningslinjer for NRRLs Sporingstjeneste]]. Vedtatt av sambandsteamet.
- +
-Se [[http://​aprs.no/​doc/​retningslinjer.sporing.pdf|Retningslinjer for NRRLs Sporingstjeneste]].+
  
  
 ===== Karttjenesten online ===== ===== Karttjenesten online =====
  
-  * [[:terms|Vilkår ​for bruk]] ​(velkomsttekst) +  * [[:terms|Velkomsttekst,​ vilkår ​for bruk og personvernerklæring]]. 
-  * [[:mobile_use|Bruk med smarttelefon eller nettbrett]] +  * [[:karttjenesten:​tags|Bruk av tags]] (nøkkelord)
-  * [[:​iframe|Karttjeneste i en iframe ​(innbaking)]]+
   * [[:​aprsis|APRS-IS tjeneste]]   * [[:​aprsis|APRS-IS tjeneste]]
-  * [[:​smartphone|Sporing med smarttelefon']] +  * [[:​smartphone|Sporing med smarttelefon]] 
-  * [[:karttjenesten:​tags|Bruk av tags]] (nøkkelord)+  * [UTDATERT] ​[[:mobile_use|Bruk med smarttelefon eller nettbrett]] 
 +  * [UTDATERT] [[:​iframe|Karttjeneste i en iframe ​(innbaking)]]
  
  
Line 21: Line 19:
  
   * [[:​polaricserver|Polaric Server dokumentasjon]] (wiki)   * [[:​polaricserver|Polaric Server dokumentasjon]] (wiki)
-  * //​[[:​polaric_offline_no|Offline bruk av Polaric Server]]//.+  * //​[[:​polaric_offline_no|Offline bruk av Polaric Server]]// .
   * [[http://​la3t.no/​polarictracker|Polaric Tracker]] (LA3T-Tromsøgruppa av NRRL)   * [[http://​la3t.no/​polarictracker|Polaric Tracker]] (LA3T-Tromsøgruppa av NRRL)
-  * [[:​prosjekt:​tracker2|Ide til et tracker prosjekt]] 
- 
  
 ===== Andre ressurser om APRS og sporing ===== ===== Andre ressurser om APRS og sporing =====
Line 30: Line 26:
   * [[http://​www.aprs-is.net/​javAPRSFilter.aspx|APRS-IS filter]]   * [[http://​www.aprs-is.net/​javAPRSFilter.aspx|APRS-IS filter]]
   * //​**Karttjenester**://​ [[http://​aprs.fi|Google Maps APRS]]   * //​**Karttjenester**://​ [[http://​aprs.fi|Google Maps APRS]]
-  * **//​Diskusjonsforum//​** ​ : [[http://forum.aprsla.net|APRSLA forum]] (åpent for lesing) og [[http://​www.scannernytt.net|Scannernytt]] (registrerte brukere) +  * [[http://www.sartrack.co.nz/|SARTrack]]
-  * [[http://​www.aprsla.net|APRSLA.net ​]]+
  
 ====== ​  ​====== ====== ​  ​======
  
  
start.txt · Last modified: 2020/02/10 13:11 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5