aprs.no

Velkommen til sporingstjenesten aprs.no

Karttjenesten aprs.no drives av Norsk Radio Relæ Liga (radioamatørenes organisasjon). Tjenesten har et todelt formål: (1) å tilby visning av sporingsinformasjon på kart i forbindelse med frivillig redningstjeneste. Vi tilbyr dette til myndigheter og samarbeidende redningorganisasjoner i forbindelse med søk og redningsaksjoner samt øvelser til dette. (2) visningstjeneste for APRS data for medlemmer av NRRL, altså målgruppen er primært radioamatører som driver testing og utvikling av APRS systemet. Vi ber deg være oppmerksom på følgende:

  • Tjenesten anvender kartdata fra Kartverket. Disse er tilgjengelige med en Creative Commons CC-BY lisens.
  • Tjenesten (presentasjon av en samling av data fra flere kilder) omfattes av regler om opphavsrett.
  • Når tjenesten brukes i søk- og redning kan den vise informasjon som samlet sett ikke bør offentliggjøres, eller som ikke bør offentliggjøres mens en aksjon pågår. Det kan være av hensyn til personvern eller av hensyn til arbeidsforholdene for redningsmannskapene. Vi forbeholder oss derfor retten til å begrense innsyn til deler av informasjonen under aksjoner til registrerte og innloggete brukere og oppfordrer ellers til å vise varsomhet ved eventuell sitering fra tjenesten.
  • Tjenesten viser GPS posisjon til radioamatører og andre som frivillig velger å sende ut denne informasjonen. Dette betyr ikke nødvendigvis at de ønsker at denne informasjonen skal bli offentliggjort i andre medier eller knyttes til annen informasjon som kan identifisere personer eller gjøremål. Ta hensyn til personvernet.

Spesielt om personopplysninger

Tjenesten viser GPS posisjon til radioamatører og andre som frivillig velger å sende ut denne informasjonen på radio. Dette forstås som et samtykke til å fange opp og behandle denne typen opplysninger (kallesignal, tid, posisjon) så lenge formålet er radioamatørvirksomhet. APRS-datastrømmen er åpent tilgjengelig på internett over hele verden.

Et kallesignal identifiserer normalt en person. Når det gjelder kallesignal med prefiks “LE” er disse knyttet til grupper/funksjoner og ikke personer. De kan knyttes til personer under oppdrag og denne tilknytninga blir ikke lagret i systemet. Lån av tracker forstås som samtykke til å fange opp og behandle trackerens identitet og posisjoner. Eventuelle alias som legges inn i karttjenesten bør reflektere trackerens oppdrag heller enn den person som bærer den.

Posisjoner og bevegelser (for norske APRS trackere) kan bli lagret på aprs.no serveren for å gi mulighet for å søke hvor vedkommende tracker har vært i et gitt tidsrom. Opplysninger slettes etter en tid (ca. et år). Alle brukere av systemet kan gjøre søk. Slike opplysninger skal kun benyttes til de formål som er beskrevet her: Radioamatørvirksomhet og frivillig redningstjeneste.

Brukerkonto for pålogging kan være knyttet til grupper eller enkeltpersoner. For radioamatører det vanlig å bruke kallesignal som brukernavn, men ikke et krav. Vi logger aktivitet av hensyn til teknisk vedlikehold. Informasjon om at et brukernavn (kun brukernavnet) er pålogget blir synlig for andre påloggete brukere slik at man kan kontakte hverandre. Vi deler ikke brukerinformasjon med aktører utenfor systemet.

terms.txt · Last modified: 2021/10/12 17:03 by la7eca
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5